Spojme síly pro dobrý obchod

Věrnostní program

spustit video review
zavřít video

Možná důsledkem finanční krize, možná kvůli většímu pohodlí, dnešní spotřebitel preferuje konzumaci piva doma.

Pivovary Staropramen se proto zaměřily na zlepšení vztahu mezi pivovarem a obchody na nezávislém trhu – na  malé koloniály a lokální samoobsluhy nabízející širokou nabídku značek a různých druhů piv.

Cíle

icon-number1

Zvýšit objem
odebíraných piv

icon-number2

Zvýšit počet
zalistovaných produktů

icon-number3

Zvýšit vizibilitu
produktů na prodejně

Strategické řešení

Vytvořili jsme věrnostní program individuálně upravený na míru pro každou zapojenou prodejnu. Nešlo nám pouze o navýšení prodejů, ale primárně pomoct obchodům zakoupené pivo lépe a rychleji prodávat.

Program jsme kompletně předali do rukou obchodních zástupců. Těch, kteří mají nejlepší vztah s majitelem prodejny a nejefektivněji ho tak dokážou motivovat ke změně.

Detail projektu

Program, respektive obchodní zástupce, zlepšoval tři klíčové oblasti:

icon-number1

Navýšení objemů

Pro každou prodejnu byl vytvřen individuální plán vzhledem k její velikosti a objemu odebíraných piv.

icon-number2

Rozšíření nabídky

V rámci programu byly prodejny aktivovány k rozšíření nabídky piva o další SKU.

icon-number3

Zvýšení vizibility

Prostřednictvím efektivních POS materiálů a tipů jak a kde pivo vystavit jsme efektivně pomáhali plnit zbylé dva cíle s dlouho trvajícím efektem.

Herní plán

Pro každou prodejnu jsme měli vyrobený herní plán, který prodejna měla vyvěšený v zázemí. Vizualizovali jsme cestu z pivovaru do dobrého obchodu. Prodejna tak měla stále na očích, jak daleko je od své výhry. Body přidával obchodní zástupce při každé návštěvě a díky vizualizaci snadno mohl motivovat k dodatečnému navýšení objednávky.

Digital

Digitální řešení jsme stejně jako celý program dali do rukou obchodního zástupce.
Pro tablety, které zástupci používají k objednávkám,
jsme vytvořili jednoduchou aplikaci.

Výběr prodejny

Přidávání bodů

Úpravy

Synchronizace

Primární pro nás byla rychlost práce s aplikací. Proto měl každý zástupce spravované prodejny předvybrány.

Pamatovali jsme však i na dovolené anebo nemoci, takže mohl vybírat ze všech zapojených prodejen.

Přidávání bodů vyžadovalo pouze pár ťuknutí.

Aplikace v reálném čase analyzovala aktivitu daného obchodu a ihned poskytovala zástupci motivátory, jak s prodejnou pracovat.

Logování veškerých transakcí umožňovalo rychlé úpravy i zpětné dohledání veškerých změn.

Aplikace se automaticky připojovala do centrální databáze, ale fungovala i v off-line módu v místech se slabým pokrytím internetem.

Díky centralizaci dat mohl marketing sledovat chování obchodů i zástupců v reálném čase.

Tablet Tablet Tablet Tablet
Tablet
wifi signal

VYHODNOCENÍ

Program posílil vztah mezi obchodem a obchodním zástupcem. Pivovar tak přirozeně těžil z vyšších objemů, které díky zalistování nových produktů přetrvávají i po skončení promoční části.

POS materiály na řadě prodejnách zůstávají dodnes. Tam, kde je vystřídaly nové, však zůstává umístění produktů tak, aby spotřebitel snáze našel pro co přišel a koupil víc.

A v číslech ...

10%
+1 SKU
38%