Brumíkova zvířátka

Brand aktivace

Brumík představil dlouhodobé strategické téma "Brumík krmí touhu po poznání", které představil v televizním spotu, kde Brumík přilétá balónem a letí s dítětem poznávat svět.

Značka chtěla rozvinout téma v globální promoci, která musí být adaptovatelná na různé rozvinuté trhy v 11 zemích.

Cíle

icon-number1

Vytvořit globální koncept

icon-number2

Posílit engagement na značku

icon-number3

Rozvinout strategické
téma značky

Strategické řešení

Vytvořili jsme koncept "Poznej svět sedmi kontinentů", v kterém děti poznávají zvířátka typická pro každý kontinent.

Za opakovaný nákup anebo zkušební nákup děti získávají interaktivní mapu se samolepkami zvířátek anebo 3D puzzle, na kterých zvířátko ožije a vydává zvuky.

VYHODNOCENÍ

on-air